Nabídka služeb

Realizace sadových úprav
(podle projektů Vámi dodaných nebo námi vypracovaných)
- soukromých i státních podniků a firem
- soukromých zahrad
- účelové zeleně (okolí škol, ústavů, sportovišť)
- veřejné prostranství (úpravy návsí, náměstí apod.)
- hřbitovů
- parků

Realizace krajinných úprav
(podle projektů Vámi dodaných nebo námi vypracovaných)
- liniové úpravy dálnic i ostatních komunikací
- biokoridory
- doprovodná zeleň vodních toků a rybníků

Realizace interiérů
(podle projektů Vámi dodaných nebo námi vypracovaných)
- vybavení vstupních prostor firem, případně kanceláří, pokojovými
  květinami

Projekce
- všech výše uvedených typů zeleně
- zhotovení informativních kalkulací k případné realizaci jinou firmou
  než naší, i pro realizaci vlastními silami, případně i údržby

Údržba zeleně
- všech typů zeleně (sadových i krajinných úprav - jednorázových)
- doplnění zeleně o nové výsadby případně květiny

Poradenská činnost
- v oblasti udržování zeleně všech typů
- v oblasti realizace zeleně vlastními silami poskytneme technickou
  pomoc při rozmístění dřevin
- v oblasti škody na zeleni
- vyhodnocování zeleně v terénu pro přípravu nových staveb

Okrasná školka
- pěstování okrasného materiálu

Prodej
- rostlinného materiálu - viz Ceník
- materiálů potřebných k realizaci; zajistíme kompletní dodávku
  dřevin, kůly ke stromům, úvazky - přírodní materiál, mulčovací rouno,
  příp. travní semeno


Česky | English